Cookie policy

Senast uppdaterad 4 januari 2021 

Cookie policy 

Webbplatsen, http://www.photoloungeone.com, använder cookies. I denna policy anges vad de används till samt hur de kan raderas. 

§ 1. Definition 

Cookies är små textfiler med information som automatiskt sparas på en webbplats användares enhet. Cookies används i stor utsträckning för att förbättra användarupplevelsen för en webbplatsens besökare. 

Det finns två olika typer av cookies, tidsbestämda och sessionscookies. Tidsbestämda cookies sparas under en längre tid och ligger kvar mellan gångerna en användare besöker webbplatsen. Sessionscookies sparas endast under tiden som webbplatsen används, de raderas alltså när webbplatsen/webbläsaren stängs ned. 

§ 2. Användning av cookies 

Vi använder både tidsbegränsade cookies och sessionscookies. 

a) Tidsbegränsade cookies 

Följande informations sparas i form av tidsbegränsade cookies: 

Photolounge One 

Användningen av tidsbegränsade cookies sker till följande syften: 

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Att genom cookies spara användarnas inloggningsuppgifter gör det lättare för dem att logga in i framtiden. 

b) Sessionscookies 

Följande information sparas i from av sessionscookies: 

Språk 

Användning av sessionscookies sker till följande syften:

Vi använder sessionscookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att spara valt språk behöver det inte väljas på nytt flera gånger. 

c) Tredjeparts-cookies 

Vi använder tredjepart-cookies enligt följande: 

Tredjeparts-cookies från Facebook och Instagram finns placerade på webbplatsen. Dessa lagrar information med syfte att optimera annonsering på webbplatsen. 

§ 3. Samtycke 

a) Inhämta samtycke 

När en cookie är att klassas som en personuppgift måste ett samtycke inhämtas från webbplatsens användare innan den kan användas. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att samtliga användare förstår innebörden med det. 

Vi inhämtar samtycke på följande sätt: 

Samtycke inhämtas direkt på webbplatsen via en infornationsruta om cookies. Användaren accepterar cookies genom att klicka i “Bekräftar”. 

b) Samtyckets giltighetsperiod 

Samtycket till användning av cookies är giltigt i tre månader. 

När ovan nämnd period har passerat måste nytt samtycke inhämtas för fortsatt användning av cookies. 

c) Återkalla samtycke 

En användare som lämnat sitt samtycke ska när som helst kunna återkalla detta, vilket görs på följande sätt: 

Samtycket kan återkallas direkt på webbplatsen under flicken “Cookies”. Samtycket återkallas genom att ta bort lagrade cookies i webbläsaren. 

d) Rätt att få sina personuppgifter raderade

När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att hens information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs via e post som skickas till irina@photoloungeone.com.

error: Content is protected !!